Lønn og HR

Rett lønn til riktig tid. Vi registrerer lønnsgrunnlaget, foretar lønnskjøring og lønnsslipp digitalt til hver ansatt.

Utover dette kan vi bistå med oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon, forsikringsordninger, kontakt med NAV og andre personalrelaterte problemstillinger

 • Lønn registreres automatisk i ditt regnskap
 • Oppfølging av sykepenger og annen lønnsrefusjon
 • Innsending av lønnsstatistikk
 • A-melding
 • Reiseregning og utleggshåndtering
 • Kontakter NAV ifm sykemeldinger, stønader etc
 • Ansettelseskontrakter
 • Stillingsinstrukser og arbeidsreglement
 • Vi beregner skattetrekket for deg
 • Beregner feriepengene for deg
 • Utarbeider sammenstilling personoppsummeringer) pr 31.12
 • Andre rapporter og oppgjørslister etter behov